Slovar strokovnih izrazov

Področje oken je precej tehnično, zato je v uporabi veliko tehničnih pojmov. Za lažje razumevanje ponudb in ostalega gradiva smo vam pripravili slovar strokovnih izrazov s področja oken in vhodnih vrat.

wdt_ID Kategorija Pojem Opis
1 OKOVJE vrtljivo-nagibno odpiranje odpiranje krila po vertikali in horizontali; poznano tudi kot "dreh-kipp" odpiranje
2 OKOVJE dvižno-drsno odpiranje sistem, pri katerem se krilo dvigne nekaj mm in drsno odpelje v stran
3 OKOVJE pololiva običajna kljuka za novejša okna
4 OKOVJE oliva tradicionalna kljuka na starih dvokrilnih oknih (v obliki črke T)
5 STEKLO float steklo običajno ravno steklo brez dodatnih nanosov
6 STEKLO izolacijsko steklo večslojno steklo sestavljeno iz dveh ali več stekel, z vmesnim distančnikom po obodu, ki ima vmesne prostore neprodušno zaprte in običajno poljnjene s plinom Argonom
7 STEKLO medstekelni distančnik profil ob robu izolacijskega stekla, ki določa razmak med stekli
8 STEKLO TGI distančnik sodobni izolativni distančnik, ki nadomešča toplotno prevodne aluminijaste distančnike
9 STEKLO topli rob stekla naziv za izolacijska stekla, ki imajo namesto aluminijastega distančnika vgrajen toplotno izolativen distančnik (npr. TGI, Swispacer)
10 STEKLO Low-E nizkoemisijski nanos na steklu, ki bistveno izboljša izolativnost stekla