Subvencije EKO SKLAD – 99SUB-OB22

AKTUALNO (11.4.2024)

Nov poziv bo objavljen tekom leta 2024 – več informacij na strani EKO SKLAD (povezava tukaj).

 

JAVNI POZIV 99SUB-OB22 – se zapira predvidoma 31.5.2024 !!!


Trenutno je še odprt javni poziv
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb 99SUB-OB22.

 

Do spodbud so upravičene naložbe, izvedene od 1. 3. 2022 do 6 mesecev po objavi zaključka tega poziva (predvidoma torej do 30.11.2024).

UKREPI, za katere se prizna spodbuda po tem javnem pozivu, so:
A– vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
B– vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
C– vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
D– zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe,
Evgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi,
F– toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,
G– toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi,
H– toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi,
I– vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.

Spodbuda za zamenjavo stare kurilne naprave s toplotno črpalko ali kurilno napravo na biomaso je do 40 oziroma do 50 %, za ostale ukrepe do 20 % priznanih stroškov naložbe. V primeru izvedbe najmanj treh ukrepov hkrati je spodbuda višja in sicer do 30 % priznanih stroškov naložbe.

Več na spletni strani EKO SKLAD.

LEAVE A COMMENT